HBO-salarissen 4 procent hoger

De hogescholen hebben maandagavond met twee van de drie onderwijscentrales een akkoord bereikt over de CAO voor het hoger beroepsonderwijs. De CAO voorziet in een salarisverhoging met 3 procent per 1 juli en met nog eens 1 procent per 1 mei 2000. Ook krijgen alle werknemers in oktober een eindejaarsuitkering van driekwart procent, met een minimum van 350 gulden. De centrales CMHF en onderwijsbonden CNV gingen akkoord, ACOP vond het bod ,,absoluut onvoldoende''. De CAO loopt tot eind volgend voorjaar.