Gebrek aan OV gecompenseerd

Bewoners van de wijk Leidsche Rijn bij Utrecht krijgen 2.000 gulden subsidie per jaar om het gebrek aan openbaar vervoer in hun wijk te compenseren. In de nieuwbouwwijk, die de komende jaren moet uitgroeien tot een groeikern van ongeveer 100.000 inwoners, is behalve een streekbus nog geen enkele vorm van openbaar vervoer aanwezig. De subsidie wordt verstrekt door middel van een zogenaamde `pionierskaart', een chipcard waarmee streekbussen, fietsenstallingen, taxi's en huurauto's kunnen worden betaald. (ANP)