Fiscale voordelen voor `ecoboeren'

Veehouders die meer aan dierenwelzijn en milieu doen dan de wet voorschrijft, komen in de toekomst in aanmerking voor het certificaat Verbreed Groen Label. Bedrijven die het certificaat in de wacht slepen, krijgen recht op fiscale en financiële voordelen, zo heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) gisteren bekendgemaakt.

De extra inspanningen kunnen volgens het CLM liggen op het gebied van ammoniakemissie, mineralenoverschot, energieverbruik, dierenwelzijn en diergezondheid. In ruil daarvoor krijgen de bedrijven (investerings)subsidies, komen zij in aanmerking voor groenfinanciering en vrijwaringstermijnen voor nieuwe regels. Het certificaat is een initiatief van het CLM, de ministeries van Landbouw en Milieu, het landbouwbedrijfsleven, de Stichting Natuur en Milieu en de Dierenbescherming. (ANP)