Eichel noemt financiële situatie Duitsland `drama'

Duitsland staan forse bezuinigingen te wachten. De financiële situatie is ,,dramatisch''. Bijna een kwart van de begroting gaat op aan rentebetalingen. De ,,opmars naar de schuldenstaat'' moet worden gestopt.

Dit zei Hans Eichel (SPD), minister van Financiën in Duitsland, gisteren tijdens zijn eerste toespraak in de Bondsdag over de nieuwe begroting. De nieuwe minister, die voormalig SPD-leider Oskar Lafontaine is opgevolgd, schetste een somber beeld van de overheidsuitgaven.

Elke minuut moet de regering 150.000 mark aan rente over de staatsschuld uitgeven. ,,Drie minuten rente-betalingen en je hebt een eens-gezinswoning bij elkaar gespaard'', zei Eichel.

De schulden van de staat zijn sinds 1990 verdubbeld tot 1.500 miljard mark. Eichel zei dat de opgehoopte schuldenberg door de vorige regering-Kohl de financieel-politieke speelruimte van het rood-groene kabinet ,,bijna volledig'' verspeelt.

Een belangrijk deel van de schulden is evenwel toe te schrijven aan de Duitse hereniging, die tot nog toe bijna 1.000 miljard mark heeft gekost. De omschakeling van een plan- naar een markteconomie blijkt lastiger en kostbaarder dan aangenomen. De werkloosheid is in Oost-Duitsland met officieel 20, maar officieus 30 procent uitzonderlijk hoog.

Bijna een vierde van de overheidsbegroting, ongeveer 82 miljard mark, moet er jaarlijks aan rente worden betaald, klaagde Eichel. De minister kondigde ingrijpende bezuinigingen aan, waarbij geen enkele sector mag worden ontzien. Eichel ging er niet op in hoeveel hij precies in welke sectoren wil bezuinigen. Eind juni als hij de begroting voor het jaar 2000 klaar moet hebben, wil hij het parlement een totaalpakket van maatregelen presenteren.

Dan ook zal hij bekendmaken of er een belastingverlaging voor het bedrijfsleven inzit en voor gezinnen (de staat is door het Hof in Karlsruhe gedwongen kinderrijke families verder te ontlasten). Ook moet eind juni duidelijk zijn of een verdere milieubelasting wordt doorgezet.

Eichel wil er naar streven dat de stijgende overheidsuitgaven in de toekomst niet worden gefinancierd met nieuwe kredieten, maar middels besparingen op andere posten. Toch zal op korte termijn de schuldenlast nog oplopen door de tegenvallende conjunctuur. Doel is evenwel dat in de begroting voor 2000 de schulden ,,wezenlijk'' verminderen.

De begroting voor 1999 bedraagt 485,7 miljard mark; een stijging van 6,3 procent vergeleken met 1998. Dat is vooral toe te schrijven aan een verhoging van de staatsuitgaven voor pensioenvoorzieningen, die liefst 26 procent van de begroting beslaan. Zonder deze tegenvaller zouden de uitgaven 1,2 procent stijgen.

De oppositie van CDU/CSU waarschuwde de minister ervoor de belastingverlaging voor ondernemingen uit te stellen. Volgens vice-fractievoorzitter en economisch Bondsdagspecialist, Friedrich Merz, biedt de enorme subsidieberg genoeg aanknopingspunten voor bezuinigingen, evenals de uitgaven voor werkloosheidsprogramma's.

    • Michèle de Waard