Een generaal spreekt

HET HAD ALLEMAAL vlugger en overtuigender gekund, meent generaal Klaus Naumann, de vertrekkende voorzitter van het militaire comité van de NAVO. De bombardementscampagne tegen Joegoslavië duurt volgens hem veel langer dan verwacht en gehoopt als gevolg van de zelf opgelegde beperkingen en het niet gebruiken van de verpletterende vuurkracht waarover de alliantie beschikt. De lessen die hij zegt te trekken uit de eerste langdurige gevechtsmissie in het vijftigjarige bestaan van het bondgenootschap onderstrepen de grenzen van het oorlogvoeren door een coalitie van negentien democratieën. De voornaamste handicap, meent de generaal, was de noodzaak het aantal civiele slachtoffers zo laag mogelijk te houden.

Het is een oude klacht van generaals dat politici zich niet met de oorlog moeten bemoeien die ze zijn begonnen. Generaal Colin Powell, Amerika's hoogste militair ten tijde van de Golfoorlog, wist president Bush ervan te overtuigen de Amerikaanse strijdkrachten niet met een hand op de rug gebonden tegen Saddam Hussein te laten optrekken. Powell was een Vietnamveteraan en had de minutieuze politieke regie van die oorlog door het Witte Huis en het Pentagon als de belangrijkste oorzaak van het Amerikaanse falen ervaren. Maar Powell is inmiddels buiten dienst en de strategie en de tactiek in de oorlog om Kosovo is weer in handen van de politici. Naumann zou graag zien dat de lidstaten zich op de bondgenootschappelijke structuur in tijd van oorlog bezinnen.

DE GENERAAL concludeert dat de problemen niet bij de hardware zitten, maar bij de Europese politiek, die onvoldoende geld aan defensie uitgeeft. Het hightech gat dat is ontstaan tussen de Amerikaanse en Europese strijdkrachten leidt er toe dat de bondgenootschappelijke strijdkrachten straks niet meer gezamenlijk op één slagveld kunnen opereren. In de luchtoorlog tegen Joegoslavië staan de Europeanen nu al de meeste tijd langs de zijlijn, zegt Naumann.

Het zijn ontboezemingen van een geprangd gemoed. Zij geven in ieder geval aan dat de oorlog niet zo gladjes verloopt als de officiële woordvoerders het voorstellen.