Wilde stakingen Franse spoorwegen breiden zich uit

De Franse spoorwegen (SNCF) worden in toenemende mate geplaagd door semi-wilde stakingen. Het verkeer in groot Parijs is zwaar verstoord, tussen Lyon en Parijs rijdt nog maar één trein per uur. In veel agglomeraties van Frankrijk zijn ook acties begonnen bij de regionale treinen.

Aanleiding voor de stakingsgolf is de overgang op de 35-urige werkweek die in Frankrijk per 1 januari algemeen verplicht wordt. Bij de SNCF werkt men vaak al korter. De maatregelen van de directie om die wet voor het bedrijf in te voeren gaan geld kosten en meer werk vergen, zeggen een aantal kleine bonden.

De staking is uitgebroken op een aantal Parijse stations. Daardoor was de afgelopen anderhalve week het vervoer van en naar de voorsteden ernstig in de war. De communistische vakbond CGT, die van oudsher de sterkte is binnen de SNCF, was aanvankelijk positief over de 35-uur voorstellen van de directie. Om geen terrein te verliezen heeft zij zich nu gedwongen gezien voor zondagavond een nationale spoorstaking van 24 uur uit te roepen. De kans is groot dat het niet bij één dag blijft.

Het is de eerste keer dat in Frankrijk op deze schaal stakingen uitbreken rond de invoering van de wet op de 35-urige werkweek. In commentaren wordt de draak gestoken met het feit dat dit juist bij de spoorwegen moet gebeuren, waar toch al korter wordt gewerkt en men vroeger met pensioen gaat dan op de meeste andere plaatsen (50 à 55 jaar). De hoge organisatiegraad bij de SNCF geeft de vakbonden hier bijna de verplichting snel naar het stakingswapen te grijpen.

Een week geleden publiceerde de Franse spoorwegen hun jaarcijfers. Daar uit bleek dat het verlies minder snel was gedaald dan gehoopt. In 1998 bedroeg het verlies 649 miljoen francs (218 miljoen gulden); 400 miljoen francs daarvan was toe te schrijven aan stakingen.

Bij de SNCF werkt één procent van de Franse werknemers; samen zorgden zij voor 40 procent van de gestaakte dagen in Frankrijk in 1998. De schade van de jongste stakingen is nog niet te meten, maar de pogingen van het bedrijf om de Fransen de trein in te krijgen worden er niet door geholpen.