`Oudste schrift komt uit Pakistan'

Archeologen hebben in Pakistan mogelijk het oudste schrift ter wereld gevonden. De vondst is opmerkelijk omdat tot nu toe werd aangenomen dat de oudste geschriften afkomstig zijn uit Mesopotamië (het huidige Irak) of uit Egypte.

In de buurt van het Pakistaanse Harappa hebben archeologen potscherven opgegraven met drietand-achtige tekens. Vermoedelijk gaat het om een vroege voorloper van het Indusschrift. Vanaf ongeveer 2500 voor Christus kwam de zogenoemde Indusbeschaving tot bloei in de omgeving van Harappa.

Wat de betekenis van de aangetroffen tekens is (en of die er überhaupt is) is nog niet bekend. Vermoedelijk geven de tekens de inhoud van de kruik weer waarop ze zijn gekrast. De ontcijfering kan zeer problematisch worden, omdat zelfs het latere Harappa-schrift vrijwel niet is ontcijferd.

Tot enkele jaren geleden werd aangenomen dat het schrift van de Soemeriërs uit Mesopotamië het oudste was (ongeveer 3200 voor Christus), maar vorig jaar werd in Zuid-Egypte een even oud of zelfs ouder schrift gevonden. Op kleitabletten uit de graftombe van een Egyptische koning werden hiëroglyfen aangetroffen, die ontcijferd konden worden. Er stond: `Berg van licht'.

Sindsdien discussiëren Egyptologen en Assyriologen over de vraag welk handschrift eerder is ontstaan. De vondst in Pakistan zou een einde kunnen maken aan het gekibbel. Dr. Richard Meadow, van de universiteit van Harvard en de leider van de opgraving in Pakistan, sluit niet uit dat de drietand-tekens ouder zijn dan elk ander tot nu toe bekend handschrift.

Paleologen denken dat het tegelijkertijd ontstaan van handschriften in Egypte, het huidige Irak en Iran en het huidige Pakistan duidt op intensieve handelscontacten tussen die gebieden.