De cirkelgangvan Moskou

Het gesprek van de Russische Kosovo-gezant Tsjernomyrdin met Clinton gisteren bracht geen doorbraak. Hoe lang houdt Rusland zijn missie nog vol?

Ook het bezoek van de Russische gezant Tsjernomyrdin aan de Amerikaanse president Clinton bracht gisteren zoals verwacht geen doorbraak in de Kosovo-crisis. De Rus rapporteerde de Amerikaan over zijn zes uur durende overleg van afgelopen vrijdag met de Joegoslavische president Miloševic. De uitkomst van dat overleg had Tsjernomyrdin vrijdag gekwalificeerd als ,,solide vooruitgang'', ook al wil Miloševic nog steeds niets weten van een gewapende internationale vredesmacht in Kosovo. De NAVO noemde de uitkomst meteen al onvoldoende, waarmee tevens de Amerikaanse verwachtingen van de Russische missie gisteren waren getemperd.

De Russische oud-premier overhandigde Clinton ook een brief met ,,procedurele ideeën'' van diens Russische collega Jeltsin, zoals Amerikaanse regeringsfunctionarissen het hoffelijk uitdrukten. Al even plechtig zeiden zij na afloop van het anderhalf uur durende overleg dat Clinton en Tsjernomyrdin hun verschillen over de oplossing van het conflict hadden verkleind. De aanstelling van deze gezant had überhaupt de kloof tussen Rusland en de NAVO verkleind, meenden deze Amerikaanse diplomaten, maar zij erkenden dat een oplossing niet in zicht is en dat de gesprekken nog ,,enkele dagen of weken'' zullen voortduren.

Alle retoriek ten spijt, de wereldgemeenschap is nog niet veel opgeschoten met de vredesbemiddeling van Moskou. Een nieuwe blamage voor de Russische diplomatie dreigt. Een maand geleden kon de Russische premier Primakov na afloop van een bezoek aan Belgrado ook al niets anders meedelen dan dat Miloševic weigerde te voldoen aan de NAVO-eisen. Een maand later heeft de Russische missie nog weinig aan realiteitsgehalte gewonnen.

Zolang Moskou voorstellen blijft aandragen – van eigen of Joegoslavische makelij – die geen melding maken van een gewapende (lees: door de NAVO geleide) troepenmacht, zal de Russische cirkelgang niet worden doorbroken. Het is onduidelijk hoe lang de kwijnende politieke grootmacht dit vertoon van onmacht nog kan, wil en zal blijven herhalen. Daartegenover staat dat de Westerse vriendelijkheid jegens de Russische rol groot is, omdat van het Westen zelf geen bemiddeling te verwachten is zolang de NAVO blijft bombarderen én Belgrado geen krimp geeft.

Sinds het begin van de bombardementen op 24 maart staan twee kolossale en elkaar versterkende problemen een vreedzame en diplomatieke oplossing in de weg: de onbuigzaamheid van Miloševic en de kloof tussen Rusland en het Westen. DIPLOMATIE

    • Robert van de Roer