Winstdaling DSM door bulkchemie

Lage prijzen op de wereldmarkt voor polymeren en bulkchemie hebben er voor gezorgd dat de nettowinst van chemieconcern DSM het eerste kwartaal met veertig procent is gedaald in vergelijking met de eerste drie maanden van 1998.

Bestuursvoorzitter ir. S.D. de Bree zei vanochtend in een toelichting op de presentatie van de kwartaalcijfers, dat het tweede kwartaal niet veel beter zal worden. ,,Het is duidelijk dat de tegenwind in de voor DSM belangrijke markten een aanzienlijk effect heeft op de resultaten van onze activiteiten in polymeren en industriële chemische producten. Maar ik ben er van overtuigd dat we op een goede manier door het dal heen zullen komen.'' Hij wees er op dat de accentverschuiving binnen de activiteiten van DSM van bulk naar toegevoegde waarde, vooral in voeding en farmacie een stabiliserende invloed heeft op de resultaten.

De nettowinst van DSM bedroeg over het eerste kwartaal 82 miljoen euro (181 miljoen gulden). Vorig jaar bedroeg de nettowinst over de eerste drie maanden nog 139 miljoen euro (306 miljoen gulden), inclusief de winst van het inmiddels door DSM overgenomen Delftse Gist-brocades in die periode. Ook de omzet daalde in het eerste kwartaal. Vergeleken met vorig jaar werd door de lage prijzen zo'n 15 procent minder omgezet, 1,5 miljard euro (3,3 miljard gulden) nu tegen 1,7 miljard euro (3,8 miljard gulden) vorig jaar.

Op het gebied van `life sciences' producten en fijnchemie voor de farmaceutische industrie boekte DSM een bedrijfsresultaat van 37 miljoen euro (81 miljoen gulden). Dat was zes procent beter dan gedurende het eerste kwartaal van '98, toen het bedrijfsresultaat 35 miljoen euro bedroeg. Ook bij de zogeheten `performance materials' (specifieke kunststofproducten) was er een groei in het resultaat. De divisie verdiende achttien procent meer, 33 miljoen tegen 28 miljoen euro vorig jaar.

In polymeren en industriële chemicaliën boekte DSM in het eerste kwartaal van 1998 nog een bedrijfsresultaat van 108 miljoen euro, dit jaar daalde dat resultaat dramatisch, met 75 procent tot 27 miljoen euro (59 miljoen gulden). De omzet liep terug met 24 procent. Alle producten binnen deze divisie kregen te maken met een forse prijsval. De afzet van met name polymeren steeg niettemin ten opzichte van de vergelijkbare periode in '98. Dat gold niet voor de vezelgrondstoffen en melamine, producten die relatief zwaar lijden onder de crisis in Zuid-Oost Azië. ,,Voor polymeren en vezelgrondstoffen zijn de eerste tekenen van prijsherstel echter zichtbaar'', aldus DSM.

Volgens het concern zullen de marktomstandigheden in het tweede kwartaal van dit jaar niet wezenlijk anders worden. ,,Op dit moment is er sprake van een aanhoudende groei van de economie in de VS en Europa, zij het op een lager niveau. In Zuid-Oost Azië worden de eerste tekenen van een voorzichtig herstel zichtbaar. De situatie in Rusland en Latijns-Amerika blijft echter onzeker.''