Voetbaltoto

Kort na het schrijven van het artikel `Het gelijk van W.F. Hermans' (Achterpagina, 27 april), kreeg ik een dossier in handen uit het archief van de voetbalclub Alcmaria Victrix, waaruit enkele nieuwe feiten aan het licht kwamen. Zo blijken er al in 1954 amateurvoetbalpools te hebben bestaan, onder andere in Amsterdam (DWS) en in Alkmaar (Alkmaar 54, later gefuseerd met F.C. Zaanstreek tot AZ '67). De Gezamenlijke Nederlandse Amateur-voetbalpool, of `miljoenenpool' van Alkmaarder Jan Groet heeft gedraaid van 22 januari 1956 tot 17 februari 1957. Er deden 452 amateurclubs aan mee. De bruto-ontvangst over deze periode bedroeg 3,2 miljoen gulden. Er werd voor ruim een miljoen gulden aan prijzen uitbetaald. Aanvankelijk ging het om een totoformulier van vijftien wedstrijden. In maart 1957 nam de KNVB deze voetbalpool over en begin jaren zestig veranderde het aantal te raden uitslagen. `Alle dertien goed' betekende nu de hoofdprijs.

Feit blijft dat W.F. Hermans met zijn beschrijving van de voetbalprijsvraag in zijn roman `Ik heb altijd gelijk' (1951) de `uitvinder' van de voetbaltoto blijft.

    • Nico Keuning