Registratiekamer vernietigend over privacy-advies

De Registratiekamer is woedend over het advies dat aan de Commissie-Slechte is uitgebracht over de nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het advies staat bol van de ,,suggestieve berekeningen'' die bovendien op ,,onjuiste uitgangspunten berusten'', schrijft de Registratiekamer in een brief aan minister Korthals (Justitie).

In dit advies, van een werkgroep onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht C. Kortmann, staat dat de invoering van de nieuwe privacywet ondernemers miljarden guldens gaat kosten. Ook zou die invoering van de wet moeten worden uitgesteld. De werkgroep adviseerde de Commissie-Slechte die in opdracht van het kabinet onderzoekt hoe de administratieve lasten van ondernemers met een kwart kunnen worden teruggebracht. De Registratiekamer, die toeziet op naleving van de privacyregels, spreekt in de brief aan Korthals haar ,,verbazing en ergernis'' uit over het rapport van de werkgroep-Kortmann.

In dat rapport wordt een vernietigend oordeel geveld over de nieuwe privacywet die eind oktober in zou moeten gaan. ,,In een worst case scenario kan er sprake zijn van enkele miljarden aan nieuwe kosten door de invoering van de WBP'', staat in het advies. De kosten die jaarlijks zullen terugkomen schat de werkgroep ,,voorzichtig'' op 859 miljoen gulden. Kostenpost is onder meer de in de wet opgenomen verplichting voor bedrijven om toestemming te vragen aan hun klanten voor het gebruik van hun gegevens.

Volgens Van de Pol heeft de Registratiekamer herhaaldelijk weerlegd dat met de nieuwe privacywet dergelijke kosten zijn gemoeid. De Registratiekamer heeft informatie aan de werkgroep-Kortmann gegeven waaruit blijkt dat de administratieve lasten met de nieuwe wet juist worden verlicht, maar deze informatie is tot irritatie van de Registratiekamer niet in het uiteindelijke advies verwerkt.

,,Deze aanpak kan er slechts op gericht zijn de stemming rond de WBP in de Tweede Kamer te beïnvloeden en de voortgang van het wetsvoorstel te blokkeren'', schrijft de Registratiekamer aan de minister van Justitie. Volgens Van de Pol is het advies dat de werkgroep heeft uitgebracht onderdeel van een campagne van werkgeversvereniging VNO-NCW om invoering van de privacywet af te wenden en een gedragscode ervoor in de plaats in te voeren. VNO-NCW heeft samen met de Consumentenbond een voorstel voor een dergelijke gedragscode gedaan.

Het resultaat van alle weerstand tegen de wet is dat Nederland volgens de Registratiekamer ,,in de achterhoede dreigt te raken nu weldra tweederde van de EU-lidstaten zijn wetgeving zal hebben aangepast''. Ook zou de privacygevoelige privatisering van de sociale zekerheid in gevaar komen.