Parlement Iran steunt hervormer

President Khatami van Iran heeft verheugd gereageerd op de jongste overwinning van de hervormers in zijn land. Zaterdag verwierp het parlement een motie tot afzetting van de liberale minister Mohajerani.

President Khatami toonde zich opgetogen dat de minister van Cultuur, Ataollah Mohajerani, zijn ambt voortaan met ,,gezag en besluitvaardigheid'' kan uitoefenen.

De poging tot afzetting van Mohajerani was in het werk gesteld door aanhangers van de harde lijn binnen de machtige Iraanse geestelijkheid, die zich hevig opwonden over de jongste pogingen van de bewindsman om de media en de intellectuelen van Iran meer vrijheid te geven. Deze opening maakte een golf van kritiek los op de behoudende geestelijkheid, die sinds de islamitische revolutie van 1979 een schier onbeperkte macht heeft uitgeoefend in Iran.

Tijdens een geheime stemming in de Majlis, het Iraanse parlement, werd de motie tot afzetting van Mohajerani zaterdag met 135 tegen 121 stemmen verworpen. De voorstanders van een harde lijn hebben in de Majlis een kleine meerderheid. Voorafgaande aan de stemming verdedigde de minister zijn beleid in het parlement. Hij verontschuldigde zich niet en las de afgevaardigden de les over de noodzaak van meer publieke vrijheden.

President Khatami bedankte de minister gisteren voor het uiteenzetten van de cultuurpolitiek van zijn regering. De bewindsman zou de zaak van de hervormers ,,met waardigheid, ruimdenkendheid en een sterke logica'' hebben verdedigd. Mohajerani's rede zou noodzakelijk zijn geweest, zo liet de president via het Iraanse tv-journaal weten, om ,,begrijpelijk bezorgdheid weg te nemen'' op een moment dat ,,pogingen worden ondernomen om een dbbelzinnige atmosfeer te scheppen''.

Khatami bedankte ook de leden van de Majlis die Mohajerani hun vertrouwen hadden gegeven.

De hervormingsgezinde en populaire Khatami stuit op krachtige tegenwerking in enkele sleutelinstellingen, zoals de inlichtingendiensten en de rechterlijke macht, die worden beheerst door voorstanders van de harde lijn. (Reuters, AP)