Ook Oost-Timor verdient steun

We horen dezer dagen een fanfare van hooggestemde retoriek uit de mond van NAVO-leiders. De Britse premier Tony Blair schrijft in de internationale editie van Newsweek van 19 april: ,,Het is onze taak een nieuw millennium in te gaan waarin dictators weten dat zij niet ongestraft etnische zuiveringen kunnen plegen of hun bevolking kunnen onderdrukken. In dit conflict strijden wij [...] voor een nieuw internationalisme waar de wrede onderdrukking van hele etnische volksdelen niet langer zal worden getolereerd.''

Blair had het over Kosovo en Servië, niet over Oost-Timor en Indonesië. Toch hebben op Oost-Timor paramilitaire groeperingen, georganiseerd en bewapend door de Indonesische strijdkrachten, de afgelopen weken al tientallen weerloze burgers vermoord.

Het verrast niet dat Blair zo'n verheven proclamatie niet tot Oost-Timor richt. Zijn Labour-regering heeft al meer licenties voor wapenexporten naar Indonesië afgegeven dan de vorige, Conservatieve regering.

De NAVO-bondgenoten eisen volledige terugtrekking van Servische troepen uit Kosovo en een internationale militaire aanwezigheid daar. Londen weigert de terugtrekking van Indonesische troepen uit Oost-Timor te eisen (waar Portugal volgens het volkerenrecht nog altijd het bestuurlijk gezag uitoefent), ondanks het feit dat het gebied wederrechtelijk is bezet. Indonesië is het in 1975 binnengevallen en heeft het in 1976 geannexeerd, welk optreden nooit is erkend door de Verenigde Naties.

De politieke leiders van de NAVO dreigen hoge Servische functionarissen met een tribunaal voor oorlogsmisdaden. Inzake Oost-Timor, waar moordpartijen en etnische zuiveringen al 23 jaar voortduren, wordt tegen de Indonesische militaire leiders, die hun opleiding veelal in NAVO-landen hebben genoten, met geen woord over zo'n tribunaal gerept. Indonesië wordt met milde hand terechtgewezen en krijgt honderden miljoenen dollars aan wapentuig en miljarden aan leningen en schenkingen.

Oost-Timorese paramilitairen, gesteund door de Indonesische strijdkrachten, hebben onlangs hun campagne van moord en intimidatie tegen voorstanders van onafhankelijkheid verhevigd. Dit is ook doorgegaan nadat vorige week in de Oost-Timorese hoofdstad Dili een vredesakkoord is getekend in tegenwoordigheid van de bevelhebber van de Indonesische strijdkrachten, tevens minister van Defensie, generaal Wiranto.

In het algemeen stelt de Europese Unie zich terughoudend op. Nu de situatie in Oost-Timor verslechtert en de bewijzen voor rechtstreekse betrokkenheid van de Indonesische strijdkrachten bij de moordpartijen zich opstapelen, is dringend behoefte aan daadkrachtiger optreden.

De meeste NAVO-leiders hebben slechts hun `bezorgdheid' geuit. Sommigen hebben `alle partijen' opgeroepen de vijandelijkheden te staken – ook al weten ze dat de Indonesische militairen en hun Oost-Timorese handlangers weerloze mensen afslachten, en niet reageren op militaire aanvallen van onafhankelijkheidsgezinde guerrilla-strijders en activisten die hen steunen.

Er bestaan geen VN-resoluties waarin Kosovo het recht op zelfbeschikking is toegezegd. Het recht op zelfbeschikking van Oost-Timor is door de wereldgemeenschap diverse malen erkend. De VN-Veiligheidsraad zowel als de Algemene Vergadering heeft de invasie van Oost-Timor veroordeeld en de onmiddellijke terugtrekking van Indonesië geëist.

De overgrote meerderheid van de Oost-Timorezen ondersteunt de onafhankelijkheid. Ze vragen de NAVO niet Indonesië te bombarderen. Ze willen dat de NAVO-landen alle militaire leveranties aan en gezamenlijke oefeningen met Indonesië staken; dat zij ophouden Indonesische militairen op te leiden; en dat zij Indonesische militaire attaché's in hun hoofdsteden uitwijzen.

De NAVO-regeringen moeten voorts alle bilaterale geldstromen naar Indonesië stilleggen en de Wereldbank en het IMF vragen hetzelfde te doen, totdat Indonesische militairen en politiefunctionarissen een eind maken aan hun staatsterrorisme in Oost-Timor.

De Oost-Timorees en Nobelprijs-winnaar José Ramos-Horta is vice-voorzitter van de Nationale Raad van het Timorees Verzet.

©International Herald Tribune/NYTS

    • José Ramos-Horta