Mens en bedrijf

Per 1 mei zijn bij de Hoofddirectie SNS Bank Nederland benoemd als voorzitter mr. M.W.J. Hinssen (43), hij was reeds lid van de Raad van Bestuur van SNS Reaal Groep, R.R. Latenstein van Voorst MBA (34) – hij is tevens benoemd tot Chief Financial Officer van SNS Reaal Groep – en drs. M. Menkveld (42), met als aandachtsgebied onder meer de regionale banken. De Hoofddirectie Verzekeringen wordt gevormd door voorzitter drs. G. van Olphen RA (37), vice-voorzitter ir. J.M. Kroon MBA (41), leden N.J. Jongerius (48), momenteel directeur Informatievoorziening, Technologie en Facilitaire Dienst Verzekeringen en drs. C.J. de Mol, nu directievoorzitter van Reaal Bedrijven Arbeidsvoorwaarden.