Herfkens blijft hulp Suriname afwijzen

Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) vindt een mogelijke hervatting van de ontwikkelingshulp aan Suriname niet aan de orde. Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet echter in een felicitatietelegram van de Surinaamse president Wijdenbosch aan koningin Beatrix ter gelegenheid van Koninginnedag een ,,goed signaal''.

Volgens de Kamermeerderheid is dit het tweede signaal, na het recente ontslag van ex-legerleider Bouterse als Adviseur van Staat. Nederland moet hierop positief reageren, vindt de Kamermeerderheid. De ontwikkelingshulp aan Suriname is eind 1997 opgeschort.

Naar het oordeel van Herfkens is het Surinaamse regime ,,volstrekt corrupt''. Het voldoet niet aan de eisen van goed beleid en goed bestuur. Daarom mag er ,,niet één cent belastinggeld'' heen, zei zij zaterdag op een 1-meiviering van de PvdA. Dat standpunt heeft zij de afgelopen maanden ook uitgedragen. Het sluit aan bij opmerkingen van haar collega Van Aartsen (Buitenlandse Zaken), vorige zomer direct na zijn aantreden. Hij zei dat Suriname deze regeerperiode minder dan voorheen ,,in het centrum van het Nederlandse buitenlandse beleid zal staan''.

Buitenlandse Zaken wil eerst op ambtelijk niveau onderzoeken wat de betekenis is van ,,de verzoenende toon van Wijdenbosch'', aldus een woordvoerder.

Een woordvoerder van Herfkens zei vanmorgen dat er ,,geen nieuwe situatie'' in de relatie met Suriname is ontstaan sinds Wijdenbosch najaar 1997 een topoverleg met premier Kok eiste over het Nederlands-Surinaamse Raamverdrag.

Omdat het niet tot zo'n top kwam, schortte Wijdenbosch gesprekken over Nederlands ontwikkelingsgeld (circa 600 miljoen gulden) op.

In zijn felicitatietelegram aan koningin Beatrix wijst Wijdenbosch op ,,de verbondenheid die de historie tot stand gebracht heeft tussen onze volkeren''. ,,De vriendschapsbanden en de aspiraties van het Surinaamse volk zullen een belangrijke leiddraad blijven voor mij en de Surinaamse regering om gestalte te geven aan de wederzijdse betrekkingen'', aldus Wijdenbosch. Anders dan in 1998 waren er vrijdag op de Nederlandse ambassade in Paramaribo weer leden van de Surinaamse regering bij de viering van koninginnedag. Hun aanwezigheid werd in verband gebracht met verschuivingen in het Surinaamse machtscentrum en de wens om tot normalisering van de relatie met Den Haag en hervatting van de ontwikkelingshulp te komen.

Het VVD-Kamerlid Weisglas spreekt van ,,een goed signaal'' dat wellicht een aanloop is naar normalisering van de betrekkingen. De PvdA'er Koenders vindt dat er overleg moet komen over een hervatting van de hulp. Ook Hoekema (D66) meent dat Nederland positief moet reageren. De CDA'er Verhagen ziet ,,een uitgestoken hand'' van Wijdenbosch en vindt dat de Nederlandse regering daarmee ,,beter moet omgaan'' dan in het verleden.