Bevrijders zoeken kinderen

Enkele tientallen Canadese bevrijders zijn plotseling op zoek gegaan naar de kinderen die ze aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben verwekt. Dat meldt de Vereniging Bevrijdingskinderen, die tot doel heeft kinderen van de bevrijders met hun Canadese, Britse of Amerikaanse vaders in contact te brengen.

De vereniging zoekt normaal gesproken naar vaders van Nederlandse kinderen die te horen hebben gekregen dat hun vader een van de bevrijders was. Verzoeken uit het buitenland van vaders die hun kind zoeken, komen hooguit drie of vier keer per jaar voor, vertelt secretaris W. Oude-Aost. Maar sinds eind april een artikel over de vereniging verscheen in het Canadese tijdschrift Macleans – `Hundreds of Dutch war babies are searching for their Canadian Roots' – hebben zich al zo'n vijftig Canadezen gemeld. Die hebben een e-mail naar de vereniging gestuurd of de contactpersoon in Canada opgezocht. Volgens Oude-Aost zijn het vooral de Canadese kinderen van bevrijders die contact opnemen. ,,Die zeggen: pa, jij was ook in Holland, hoe zat dat met jou? Er zijn maar een paar vaders die zelf zoeken, de rest laat het doen.''

De vereniging is niet geschrokken van het grote aantal aanvragen. ,,Ik vind het schitterend'', zegt voorzitter M. van Tienhoven. Zelf is ze in november in contact gekomen met haar Canadese vader. Die ontkende echter per brief dat hij haar vader is, terwijl hij in een eerder telefoongesprek nog wel enthousiast reageerde. Maar jaloers is ze nu niet. ,,Het leven is nu eenmaal niet ideaal. En zijn reactie is niet uniek, ze schrikken gewoon.'' Ze overweegt binnenkort nog eens contact op te nemen.

Oude-Aost schat dat kort na de bevrijding in 1945 meer dan vijfduizend kinderen verwekt zijn door Canadese, Amerikaanse en Brise bevrijders. Hij baseert zich op een onderzoek waarbij het aantal geboorten bij alleenstaande moeders negen maanden na de bevrijding werd afgezet tegen dat aantal op een ander moment. Bijna negenhonderd kinderen hebben, sinds de oprichting in 1984, via de vereniging hun vader of familie gevonden. De kans dat dat lukt is ongeveer vijftig procent.