Artsen

Zeer verontwaardigd ben ik over het feit dat twee, van fraude beschuldigde artsen met naam en toenaam worden vermeld in een artikel op 26 april. Is dit een morele waarde van een kwalitatief hoog aangeschreven krant? Zelfs de namen van de zwaarste criminelen worden in de Nederlandse pers nooit voluit genoemd!

    • J.J. Hoefnagel