Apothekers OPG blijven uitbreiden

De apothekerscoöperatie OPG Groep wil haar marktpositie blijven verstevigen door het aankopen van andere bedrijven en het aangaan van allianties. Onlangs heeft OPG het Zweedse doorstralingsbedrijf Stril gekocht. Eén van de bedrijven binnen Stril is Gammaster, dat voor derden gammadoorstraling doet. Het resultaat van Gammaster staat even onder druk door de ingebruikneming van een nieuwe installatie in Etten-Leur, maar Gammaster is bezig te internationaliseren en is begonnen met de bouw van een nieuwe installatie in Thailand.

Mr. drs. J.M.J Blom, voorzitter van directie van OPG, maakte dit vanochtend bekend tijdens de presentatie van de cijfers over het boekjaar 1998, dat acht maanden duurt omdat OPG omschakelt naar het kalenderjaar als boekjaar. De omzet over die periode kwam uit op 1,76 miljard gulden. Het resultaat na belasting over dat verkorte boekjaar kwam uit op 211 miljoen gulden, inclusief een buitengewone bate van 153 miljoen gulden die grotendeels ontstond door de verkoop van het bedrijf Pharmachemie.

Blom is op grond van de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar positief gestemd over OPG's potentieel tot het laten groeien van zowel omzet als winst. Met Stril heeft OPG de enige aanbieder van ioniserende doorstralingsdiensten van heel Zweden in handen.

OPG Groep heeft vorig jaar gekozen voor een strategische koerswijziging, door de fabriek Pharmachemie in Haarlem te verkopen aan het Israëlische Teva. Bij Pharmachemie worden octrooiloze medicijnen gemaakt. OPG kreeg eind juni vorig jaar 134 miljoen gulden voor de fabriek, die tot dan toe verlies opleverde. De coöperatie concentreert zich nu weer voornamelijk op groothandels-, handels- en distributie-activiteiten en de resultaten daarvan werden in december vorig jaar al zichtbaar toen het bedrijf met het halfjaarbericht over 1998 kwam. De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening (na belastingen) was gestegen van 29,3 tot 40,9 miljoen gulden, een toename met 40 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode een jaar eerder. Die vooruitgang was voor ruwweg de helft te danken aan het afstoten van de verliesgevende geneesmiddelenproductie.

Naast een sterk verminderd verlies plukt OPG ook de vruchten van een effectievere bedrijfsvoering. In december '98 was er sprake van een omzetgroei van 1,7 procent in het voorgaande half jaar, maar dat percentage was vertekend door de aan- en verkoop van een aantal bedrijven. De autonome omzetgroei was bijna 8 procent.