Thenon (1)

,,Nee, zeg nou zelf. Wat is er in een plaats als Thenon nou te zien of te beleven om een toerist in de verleiding te brengen?'' Vreselijke woorden die me door de ziel snijden. Te meer omdat ze worden uitgesproken door Françoise Normand, mijn assistente, de vrouw die zich, op aanbeveling van burgemeester Dominique Bousquet zelf, is komen aanmelden als ervaren en gediplomeerd tekstschrijver. Zij zal mij helpen om de brochure over Thenon te maken, bestemd voor de toeristen. Vijf maanden al is het nu geleden dat ik dat plan heb ingediend in het bestuur van de ACAT, de vereniging voor Handel en Ambacht in mijn dorp. Het plan is van alle kanten toegejuicht, want de algemene klacht is dat toeristen alleen door ons dorp trekken op weg naar andere plaatsen waar ze hun geld besteden.

We zitten weer in de bistro van Menard, in de hoofdstraat, bij onze zoveelste werkbespreking. Françoise moet voor de brochure een paragraaf schrijven over Thenon, hoofdplaats van het kanton en daarin tevens enkele regels wijden aan geschiedenis en bezienswaardigheden. Het moet een wervende tekst worden, heb ik haar gezegd. Regels die bij de toerist een gevoel opwekken als: ,,Hé, wacht eens, een leuk dorp is dat, daar zoeken we een verblijfplaats in de buurt!'' Ik heb haar voorzien van twee boekjes over de geschiedenis van ons dorp. Het zijn deels al verbleekte uitgaven, ooit geschreven door de hier werkzame pastoor. Maar in de laatste weken wordt het me duidelijk dat Françoise niet de gewenste inspiratie vindt om haar tekst te leveren. Zij is – in moderne termen – niet gemotiveerd.

,,Er is hier niets te beleven in dit gat!'' roept zij almaar. En dat terwijl ik juist van de burgemeester een klein budget heb gekregen om het drukwerkje te voltooien. En ik ook een goede grafisch ontwerpster heb gevonden.

Dat kwam zo. Op een avond hielden wij een assemblée (ledenvergadering) in de zaal van het gemeentehuis. Er kwam toen een jonge vrouw naar de bestuurstafel, die mij aansprak. Het was Nathalie Pascaraud, die onlangs met haar vriend het beheer heeft overgenomen van het service- en benzinestation aan de rijksweg RN 89. Ze gaf me het fleurigste visitekaartje dat ik ooit heb gezien. Het kwam van een grafisch ontwerpster uit de streek, die opdrachten zocht. Yannick Franche, een begaafde vrouw die er alles van begreep en ons al spoedig de drukproef van de omslag leverde. Met het wapen van Thenon op een achtergrond van zacht groen en zacht blauw. Trots liet ik het rondgaan in het bestuur: ,,Kijk eens, de brochure over Thenon, met alle namen en adressen van bedrijven en vrije beroepen! Het komt er dus echt van deze keer!''

Men bekeek het met tevredenheid. Maar Yannick Franche vroeg: ,,Waar blijft nu onze tekst voor de tussenpagina's?'' En daar komt dus Françoise achter het gordijn vandaan. Met lege handen en een gezicht vol wanhoop.

Dit kon zo niet, begreep ik. Op deze manier komt er niets van terecht. Terwijl ik nu juist in haar alle vertrouwen had gesteld. Ik voel me niet Fransman genoeg om die tekst zelf te leveren, al heb ik wel een keer het hoofdstuk `ACAT' geleverd voor het gemeentelijk jaarverslag. Maar nee, zij weigert dienst. ,,Er is hier niets voor de toerist', roept zij maar. ,,Franchement (wees eerlijk), Gilbert.''

Dit gaat dus niet langer zo. Dit is muiterij in het zicht van de haven! Hier moet een gezagvoerder zijn gezag terughalen. ,,Luister eens, Françoise'', zeg ik. ,,Alle toeristen in de streek gaan naar Les Eyzies of Sarlat. Waarom? Omdat deze plaatsen overal hun bezienswaardigheden aanprijzen. Maar diezelfde bezienswaardigheden heeft Thenon ook. Thenon heeft ook een prehistorische grotwoning, Thenon heeft zelfs een echte dolmen (hunebed), waarbij vergeleken Stonehenge in Engeland en alle beroemde menhirs in Bretagne in het niet vallen! Thenon speelde een rol in de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk.''

Nu veert Françoise op. ,,O ja?'' roept ze smalend. ,,Hoe komt het dan dat niemand dat weet!'' Het lijkt een ijzeren logica. Maar dan vier ik mijn kleine triomf. ,,Omdat'', zeg ik, ,,omdat jij dat nog niet beschreven hebt! Maar ik zal het je allemaal vertellen. En als je wilt, ook zelf laten zien! Neem je pen en je blocnote en schrijf op. `Attention' (let op)''. En ik steek van wal, op dicteersnelheid...

    • Gijs van Stijgeren