Telewerken

Nederland is met Denemarken Europees kampioen telewerken. Van alle werknemers brengt 9,1 procent er zijn werktijd (deels) thuis door en heeft per computer contact met kantoor. In de EU is het gemiddeld 3,1 procent.

Telewerken geldt als mogelijke oplossing van het fileprobleem. Minister Netelenbos van Verkeer wil door de invoering van rekeningrijden stimuleren dat werknemers minder vaak de auto nemen en hun werk deels thuis doen. Het ministerie ziet telewerken als onderdeel van een arbeidscontract met flexibele werktijden, waarbij de werknemer zelf kan bepalen waar hij het werk het best kan verrichten. Werknemers die formeel geregeld hebben hun werk thuis te doen komen veel minder voor: 3 procent van de Nederlandse werknemers heeft zo'n contract.

Het aantal telewerkers zal de komende jaren naar verwachting fors toenemen. Vooral de trend om flexibel te werken zorgt voor groei, al zien veel leidinggevenden werknemers nog altijd liever op kantoor.

Arlen Poort

    • Arlen Poort