Dit is de dag van Amsterdam

De eerste mei werd tot nog toe vooral gevierd door socialisten. Maar vanaf vandaag kunnen ook Europeanen (voorzover deze twee groepen niet samenvallen) er warme gevoelens bij krijgen. 1 mei 1999 is namelijk de officiële invoeringsdatum van het Verdrag van Amsterdam.

Veel feestgedruis zal het niet opleveren. De Duitse regering, momenteel voorzitter van de Europese Unie, liet een gortdroge verklaring uitgaan. Daarin constateerde ze dat na de Verdragen van Rome en Maastricht, nu het Verdrag van Amsterdam het Europese zelfbewustzijn moet schragen.

De belangrijkste veranderingen gelden de Europese instellingen. Het Europees Parlement krijgt vanaf heden veel meer in te brengen. Zo'n tachtig procent van alle beslissingen van de Europese Commissie en Europese Raad moet ter goedkeuring worden voorgelegd. Ook krijgen de 626 parlementariërs meer greep op de samenstelling van de Europese Commissie, waarmee Romano Prodi nu druk doende is.

Verder probeert het Verdrag het hachelijke project van een gezamenlijke buitenlandse politiek gestalte te geven. Een `hoge vertegenwoordiger' moet namens de Europese Raad op dat vlak gaan opereren. Er zijn diverse politici die belangstelling voor de post hebben getoond. De huidige (demissionair) Europees Commissaris Van den Broek zou ervoor `in' zijn, maar ook de Duitse staatssecretaris voor Europese zaken Verheugen. Voor de winnaar van deze race, krijgt de eerste mei een nog feestelijker lading.