Aandeelhouders stemmen per volmacht

Aandeelhouders kunnen volgend jaar hun stem uitbrengen tijdens algemene vergaderingen, zonder aanwezig te zijn. Het kabinet stemde donderdag in met een wetsvoorstel dat deze zogeheten `proxy solicitation' mogelijk maakt.

Minister Korthals (Justitie) wil het vennootschappen mogelijk maken om al volgend jaar met het benodigde communicatiesysteem te werken. De aanpassing houdt in dat de vennootschap een dag kan vaststellen, voorafgaande aan de algemene vergadering, waarop de aandeelhouder aangemeld moet zijn. De geregistreerden mogen, zelf of bij volmacht, geldig stemmen. De registratie mag niet meer dan zeven dagen voor de algemene vergadering liggen. (ANP)