Wanbetalers krijgen automatisch boete

Bedrijven hoeven voortaan geen aanmaningen meer te sturen als openstaande rekeningen na dertig dagen niet zijn betaald. Na die termijn gaat in de hele Europese Unie automatisch een boete van 6 procent gelden, bovenop de dan geldende marktrente. Na negentig dagen kunnen bedrijven bovendien via de rechter beslag laten leggen op tegoeden van wanbetalers. Daartoe hebben de ministers van Economische Zaken van de Europese Unie gisteren besloten. Ook kunnen schuldeisers de kosten voor inning, die zij bijvoorbeeld maken via incassobureau's, verhalen op slechte debiteuren. Met deze voorstellen wil de ministerraad vooral het midden- en kleinbedrijf tegemoetkomen. Een op de vier faillissementen in deze sector is het gevolg van late betalingen. (ANP)