Stellingen

De huidige overvloed aan video-opnamen zal op den duur een eind maken aan het onrechtvaardige gegeven dat opgroeiende kinderen hun ouders alleen als een middelbaar stel voor de geest kunnen halen.

F.J.M. ALKEMADE, Universiteit Utrecht

De splitsing van de OV-jaarkaart voor studenten in een weekkaart en een weekendkaart is een zegen voor degenen die naast een studentenhuis wonen.

J. WOLTHUIS, Rijksuniversiteit Groningen

De enige oplossing voor de uitbreiding van Schiphol is het verplaatsen van de omliggende woonkernen naar de Flevopolder.

J.P. NIEVEEN, LU Wageningen

Het elitaire karakter van de golfsport in Nederland is geheel onterecht: ooit werd deze sport door schaapherders bedacht als tijdverdrijf.

R.P.E. VAN DOKKUM, Erasmus Universiteit Rotterdam

De postmoderne stellingname dat aan de waarheid van elk groot verhaal dient te worden getwijfeld, wordt zonder enige twijfel aangenomen.

F. VAN LANGEVELDE, LU Wageningen

In orale geschiedenis vormen ook stiltes een bron van informatie.

J. HARMSEN, Erasmus Universiteit Rotterdam

Beter een verre vriend dan een luide buur.

A. BOLHUIS, Rijksuniversiteit Groningen

Opstaan is menselijk, uitslapen goddelijk.

G.P. VAN DER LAAN, Rijksuniversiteit Groningen

Grote honden horen niet in grote steden.

G.M. SLUIMER, TU Delft