Schadeclaim bij Flora om legionella

De Westfriese Flora in Bovenkarspel heeft de eerste schadeclaim ontvangen die verband houdt met de legionella-epidemie. De claim is afkomstig van de weduwe van een 42-jarige man die na een bezoek aan de bloemententoonstelling is overleden aan de veteranenziekte.

De weduwe heeft een advocaat ingeschakeld. ,,De claim kan oplopen tot een miljoen gulden'', zegt haar advocaat, B. van der Goen uit Soest, die ook 360 slachtoffers en nabestaanden van de Bijlmerramp vertegenwoordigt. Tot nu toe zijn 23 bezoekers van de Westfriese Flora overleden.

De advocaat heeft de eis tot schadevergoeding neergelegd bij Nationale Nederlanden, de verzekeringsmaatschappij van de Flora. Beide partijen zullen moeten wachten op de uitkomst van een onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de legionellabesmetting op de Flora. Het RIVM speurt naar de bron van de besmetting. Als die vaststaat kan een antwoord worden gegeven op de schuldvraag. Justitie in Alkmaar wacht eveneens op de definitieve resultaten van het RIVM, alvorens een beslissing wordt genomen over een strafrechtelijk onderzoek.

,,De hoogte van een miljoen gulden als schadevergoeding is een inschatting van mij'', geeft advocaat Van der Goen toe. ,,Het bedrag moet natuurlijk nog precies berekend worden. Maar het is duidelijk dat het een aanmerkelijk bedrag zal zijn, gezien de nog jonge leeftijd van de overledene. Ik wil nu eerst weten of de Flora de aansprakelijkheid erkent. Pas daarna gaan we praten over de hoogte van de schadevergoeding.''

Het Nederlandse Rode Kruis heeft gisteren het vakantieschip J. Henry Dunant aan de wal gelegd. Dat gebeurde nadat uit analyse van monsters was gebleken dat een douchekop en een tapkraan aan boord besmet waren met de legionellabacterie. Bij vier vakantieaccommodaties van het Rode Kruis op de wal bleek niets aan de hand te zijn.

Hoewel de Inspectie voor de Gezondheidszorg van mening is dat er kan worden doorgevaren met de Henry Dunant, wil het Rode Kruis het gehele watersysteem van het hospitaalschip nogmaals onderzoeken en doorspoelen. Dat duurt ongeveer een week.

Tien dagen geleden zijn op advies van de Inspectie in het schip en in de vier vakantieaccommodaties op de wal tests gedaan. Ook toen zijn overal de waterleidingen uit voorzorg doorgespoeld. De hulporganisatie gaat er daarom van uit dat mensen die sindsdien aan boord van de Henry Dunant zijn geweest, geen kans op besmetting hebben gelopen. Gisteren zijn alle passagiers, vooral gehandicapten en ouderen, die de afgelopen weken een reis gemaakt hebben met het schip door het Rode Kruis geïnformeerd. ,,Ziektegevallen zijn niet bekend. Maar je kunt in dit soort zaken niet zorgvuldig genoeg zijn'', aldus een woordvoerder van het Rode Kruis.