Prostitutiebeleid van Amsterdam blijft onveranderd

De gemeente Amsterdam gaat het prostitutiebeleid niet wijzigen naar aanleiding van een uitspraak van de rechter vorige week. Die bepaalde dat het beleid in strijd is met de wet op de identificatieplicht.

Het stadsbestuur is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. In afwachting van de uitkomst daarvan zal de politie blijven controleren op illegale prostituees en minderjarigen, zo heeft het stadsbestuur met de bordeelhouders afgesproken.

Amsterdam heeft het prostitutiebeleid in 1996 verscherpt. Bordeelexploitanten moeten er sindsdien op toezien dat prostituees een geldige verblijfstitel hebben. Als bij herhaaldelijke controles bleek dat er nog altijd illegale of minderjarige prostituees in een bordeel werkzaam waren, dan werd het bedrijf gesloten. Dat is sinds 1996 45 keer gebeurd. De meeste van de gesloten bordelen zijn overigens later weer opengegaan.

In een zaak die was aangespannen door een bordeelhoudster bepaalde de rechter vorige week dat de identificatieplicht slechts in een beperkt aantal gevallen geldt. Volgens de rechter heeft de gemeente Amsterdam niet de bevoegdheid om personen te verplichten zich te identificeren.

Met twee organisaties van raamexploitanten en bordeelhouders, de SOR en de VER, zijn nu afspraken gemaakt dat politie en gemeente blijven controleren in afwachting van het hoger beroep. Deze organisaties vertegenwoordigen negentig procent van de bordeelhouders in de hoofdstad. Volgens de gemeente is de situatie in de seksindustrie sinds 1996 verbeterd. De meeste bordeelhouders zijn ook tevreden met het strengere beleid.

De gemeente zal voorlopig wel terughoudender zijn met het opleggen van een tijdelijke sluiting als strafmaatregel, omdat dat waarschijnlijk geen stand houdt bij de rechter. De gemeente heeft naast het hoger beroep de minister van Justitie gevraagd met een oplossing te komen voor het juridische probleem. Ook wordt onderzocht of er andere juridische middelen dan de wet op de identificatieplicht zijn om de illegaliteit en minderjarigheid in de prostitutie aan te pakken.