Pas verschenen

Dienke Hondius: Gemengde huwelijken, gemende gevoelens. Aanvaarding en ontwijking van etnisch en religieus verschil sinds 1945. Sdu, 427 blz. ƒ39,90

Historisch-sociologische studie in de reeks `IJkpunt' over de wijze waarop Nederland sinds de oorlog is omgegaan met het verzuilde axioma `twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen'. Hondius behandelt de ontwikkeling en reactie op huwelijken van partners die de grenzen van de kerkgemeenschap en etniciteit overschrijden. Ze werden getolereerd door ze te ontkennen.

David Barnouw: De hongerwinter. Verloren, 87 blz. ƒ19,90

Korte verhandeling over de laatste winter tijdens de bezetting, die volgens de overlevering alle Nederlanders zou hebben getroffen. Barnouw plaatst kanttekeningen bij dit beeld. Ten eerste omdat het negeert dat vooral Holland werd getroffen en ten tweede omdat het lang de deportatie van de joden neutraliseerde.

Annie Huisman-van Bergen:

De vervolgden. Jacht op twee Delftse studenten in 1941.

Boom, 271 blz. ƒ39,90

Historische studie naar de liquidatie van een verrader op de Technische Hogeschool in Delft door twee studenten en de jacht die de lokale politie daarna op hen ontketende. De auteur onthult bovendien dat Hitlers plan voor een invasie in Engeland niet is afgeblazen omdat een Duitse officier de papieren was verloren maar dat ze bewust waren gestolen en vervolgens doorgesluisd naar Londen.

Robert van de Roer: Frontdiplomaten. Confrontaties met internationale hoofdrolspelers.

Balans, 205 blz. ƒ35,–

Serie interviews van NRC Handelsblad-redacteur Robert van de Roer met twaalf mannen en één vrouw die proberen de vrede in de wereld te handhaven. Het vraaggesprek met Akashi kreeg een internationale prijs. Van de Roer sluit het boek af met een beschouwing over de `crisis in de crisisbeheersing', geschreven vlak voordat de oorlog om Kosovo uitbrak.