`Nieuwe privacy-wet kost bedrijfsleven miljarden'

De nieuwe Wet Bescherming Persoonsgegevens gaat ondernemers miljarden guldens kosten. De invoering van de wet die eind oktober in zou moeten gaan, dient te worden uitgesteld.

Dat staat in een vertrouwelijk advies aan de Commissie-Slechte die in opdracht van het kabinet bekijkt hoe de administratieve lasten van ondernemers met een kwart kunnen worden teruggebracht. In het advies van een werkgroep onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht C. Kortmann, wordt een vernietigend oordeel geveld over de nieuwe privacywet.

Volgens de werkgroep staan in de wet onnodige bepalingen die bedrijven slechts op kosten jagen, bijvoorbeeld omdat automatiseringssystemen moeten worden omgebouwd en werknemers omgeschoold. Bedrijven moeten bijvoorbeeld toestemming aan hun klanten gaan vragen om persoonsgegevens te gebruiken. Aangezien elke Nederlander volgens de Registratiekamer in zo'n 900 bestanden staat geregistreerd, betekent deze wettelijke bepaling alleen al een kostenpost van ruim 1,2 miljard gulden voor bedrijven.

De werkgroep meent dat de administratieve lasten rond de invoering van de nieuwe wet worden onderschat. ,,In een worst case scenario kan er sprake zijn van enkele miljarden aan nieuwe kosten door de invoering van de Wbp'', staat in het advies. De kosten die jaarlijks zullen terugkomen schat de werkgroep ,,voorzichtig'' op 859 miljoen gulden.

Eenmalige kosten voor elke onderneming die met privacygevoelige gegevensbestanden te maken heeft lopen ,,in de miljoenen''. De werkgroep schat dat in Nederland voor zo'n 200 miljard gulden in administratiesystemen is geïnvesteerd. ,,In sommige situaties betekenen kleine veranderingen al dat hele systemen opnieuw geprogrammeerd moeten worden'', staat in het advies.

De Consumentenbond is vorig jaar samen met werkgeversorganisatie VNO-NCW een kruistocht begonnen tegen de nieuwe privacywet. De twee organisaties stelden een gedragscode op als alternatief voor de volgens werkgeversvoorzitter Blankert ,,absurde en onaanvaardbare'' wet. Dit initiatief wordt door de werkgroep-Kortmann toegejuicht. Voor dergelijke vormen van zelfregulering is volgens de werkgroep in de nieuwe wet geen ruimte, hoewel het een verlaging kan betekenen van de administratieve lastendruk voor ondernemers.

Al met al meent de werkgroep dat in plaats van wetgeving beter op basis van `trial and error' kan worden gewerkt.