Leraren kregen jarenlang te veel WAO-uitkering

Leraren die een WAO-uitkering krijgen van uitvoeringsinstantie USZO, blijken de afgelopen jaren teveel te hebben ontvangen.

Deze bedragen moeten in één keer worden terugbetaald. Ze variëren van een enkele duizenden tot 80.000 gulden.

Het Radio 1 Journaal meldt vandaag dat de teveel betaalde uitkeringen zijn veroorzaakt door rekenfouten bij de Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid van Overheid en Onderwijs in Heerlen. Het gaat om fouten die zijn gemaakt bij het berekenen van de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Bestuurder Rolvink van de onderwijsvakbond Aob noemt de situatie bij de USZO in Heerlen ,,zorgwekkend'. Het afgelopen jaar heeft de bond zo'n 800 klachten ontvangen. De bond vindt dat de betrokken leraren onzorgvuldig en niet tijdig op de hoogte zijn gebracht van de bedragen die ze terug moeten betalen.

De USZO in Heerlen erkent dat er problemen zijn. Vice-directeur Van den Boorn meent dat ze te wijten zijn aan ingrijpende veranderingen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen voor ambtenaren. Berekeningsfouten uit het verleden moeten worden hersteld, aldus Van de Boorn.

De problemen met de WAO-uitkeringen vormen de zoveelste tegenslag voor de USZO, wier voorgangers al sinds 1966 kunnen rekenen op een jaarlijkse reprimande van de Algemene Rekenkamer die de rijksfinanciën controleert. De USZO is een van de vijf uitkeringsinstanties die nu nog de gehele sociale verzekeringsmarkt vormen. Na 2001 wordt deze markt echter vrij gegeven en de verwachting is dat de huidige klanten van de USZO zo snel mogelijk naar een andere uitkeringsinstelling (uvi) willen overstappen. Vooral de USZO-afdeling in Groningen, die de uitkeringen voor het onderwijs verstrekt, krijgt in verslagen van organisatie-adviesbureaus stevige kritiek.

Om te voorkomen dat de USZO na 2001 ten onder gaat, zet de uitvoeringsinstelling alles op alles om een volwaardige `uvi' te worden, maar wordt naar eigen zeggen gedwarsboomd door steeds veranderende regelgeving. USZO-directeur M. Ruys meent dat zijn organisatie voortdurend op bewegende doelen moet schieten, terwijl ze steeds op het verkeerde been worden gezet en het aantal mensen dat van de USZO een uitkering krijgt, stijgt.

Het gevolg is dat de USZO een grote verscheidenheid aan fouten heeft gemaakt. Zo werden uitkeringen op het nummer van de telefoon gestort en werden uitkeringen van één cent verstrekt.

USZO

In de berichten Ernstige fouten bij USZO (in de krant van vrijdag 30 april, pagina 1) en Leraren kregen jarenlang te veel WAO-uitkering (pagina 3) is gemeld dat de USZO de te veel uitbetaalde uitkeringen in één keer wil terugvorderen. Dit is niet juist. De USZO stelt iedere individuele uitkeringsgerechtigde een terugbetalingsregeling voor. De gemelde problemen betreffen verder niet alleen leraren, maar alle ambtenaren. De te hoge uitkeringen zijn niet veroorzaakt door verkeerde berekeningen, maar doordat de USZO met voorlopige voorschotten moest werken, dit als gevolg van veranderde wetgeving. Het invaliditeitspensioen voor ambtenaren moest in een aantal jaren worden omgebouwd tot de WAO zoals die voor niet-ambtenaren geldt. De geciteerde directeur van de USZO, M. Ruys, is geen directeur meer sinds april vorig jaar. De huidige directeur is S. van Driel.