In de klas

Wat is er met jou aan de hand?

Waarom hou je ineens op met voorlezen?

Waarom kijk je zo raar?

Waarom zeg je niets?

Maar hij kon niets zeggen;

Geen woord kon hij uitbrengen,

Want heel even had hij onder de tafel

Anja's voet tegen de zijne gevoeld.