Herverdeling geld schoolcomputers

Minister Hermans van Onderwijs heeft het geld voor computers in het onderwijs opnieuw verdeeld. Tot 2003 lopen de scholen die nog geen geld hebben gehad hun achterstand in. Vanaf 2003 krijgen alle basisscholen, middelbare scholen en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs eenzelfde bedrag: 100 gulden per leerling per jaar.

Dat staat in het computerplan van minister Hermans waarmee de ministerraad gisteren akkoord ging. Hermans verwerpt de opzet van zijn voorganger Ritzen, die een selecte groep `voorhoedescholen' meer geld gaf om te pionieren met computeronderwijs. Dat onderscheid werkt, vindt Hermans in navolging van de Onderwijsraad, tweedeling en onnodige concurrentie tussen scholen in de hand.

Scholen mogen het geld naar eigen goeddunken besteden. Dat wil zeggen: ze mogen zelf beslissen welke computers ze kopen en hoe ze scholing financieren, want veel leraren moeten nog leren omgaan met de computers. Dat is de verantwoordelijkheid van de school, vindt de minister. Ook de software weigert de minister voor te schrijven. ,,Dat zou neerkomen op staatspedagogiek'', aldus Hermans.

Volgens het regeerakkoord beschikt Hermans tot 2002 over 670 miljoen gulden voor computers in de klas. Daarnaast is er een bedrag dat in 2002 oploopt tot 250 miljoen per jaar. Dat bedrag wordt in de volgende regeerperiode verhoogd tot jaarlijks 290 miljoen.

De minister houdt voorlopig nog vast aan het Kennisnet, dat alle scholen met elkaar moet verbinden en toegang geeft tot bibliotheken, musea en `gekuiste' delen van Internet.

Een meerderheid in de Kamer ziet daar weinig in, omdat Kennisnet te duur is. De vrees is dat er te weinig geld overblijft voor computers en software.