Clinton wil hedge funds in keurslijf

De Amerikaanse president Clinton wil strengere regels voor hedge funds, beleggingsfondsen die grootschalige speculatieve posities innemen op de financiële markten.

De strakkere regelgeving is bedoeld om calamiteiten met dit soort fondsen te voorkomen. Afgelopen september ging het hedge fund Long Term Capital management (LTCM) bijna over de kop nadat een beleggingsstrategie, gericht op de onderlinge toenadering van rentes op de kapitaalmarkt, fout liep. LTCM maakte daarbij grootscheeps gebruik van leningen en financiële derivaten, zoals opties en termijncontracten. Onder leiding van de Federal Reserve Bank van New York moest LTCM toen met behulp van commerciële banken worden gered. De New York Fed vreesde destijds dat een bankroet van LTCM de financiële markten zou ontwrichten.

Het plan van Clinton richt zich vooral op de verslaglegging door hedge funds. Deze moeten, anders dan nu gebruikelijk is, regelmatig openheid van zaken geven aan hun deelnemers en aan de autoriteiten over hun financiële positie en strategie. Tot nu toe werden beleggers daar slechts summier van op de hoogte gesteld. Hedge funds zullen, als het Congres Clintons plan aanneemt, op kwartaalbasis moeten rapporteren.

Het plan is onderdeel van een pakket maatregelen dat is overeengekomen met de Federal Reserve – het Amerikaanse stelsel van centrale banken – en andere toezichthouders. Clinton zei in een toelichting dat het plan een ,,aantal beleidsaanbevelingen bevat die bedoeld zijn om de mogelijke risico's te verminderen van excessief gebruik van leningen, zoals bleek uit het bijna-faillisement van LTCM. Bij elkaar zijn de aanbevelingen in het plan een stap in ons streven naar veiliger financiële markten.''

Toezichthoudende instanties als de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission krijgen meer bevoegdheden om bij effectenfirma's en banken inzage te krijgen in hun leningen aan en handel met hedge funds.

Het plan behelst geen directe controle over hedge funds. Dat wordt onuitvoerbaar geacht omdat deze fondsen in de regel zijn gevestigd in het buitenland, bijvoorbeeld op de Kaaiman-eilanden, waar de VS geen jurisdictie hebben. Ook fondsen die nog wel in de VS zijn gevestigd zouden daar eenvoudig naar kunnen uitwijken. In plaats daarvan zal aan deze vestigingsplaatsen worden gevraagd voortaan internationale accountancy-standaards toe te passen.

Eerder dit jaar deed de Bank voor Internationale Betalingen, waarin de centrale banken samenwerken, al een aanbeveling. Ook die ging uit van de mogelijkheid hegde funds onder controle te houden via de banken en effecteninstellingen die zaken met ze doen.

In het Congres is het plan lauw ontvangen. De republikeinse meerderheid vindt dat de verantwoordelijkheid om risico's van hedge funds te beperken eerder bij de banken ligt die zaken met ze doen dan bij de toezichthouders. (AP, Reuters)