Belgrado daagt tien landen voor Hof

Joegoslavië heeft gisteren bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag een aanklacht ingediend tegen de tien NAVO-landen (waaronder Nederland) die deelnemen aan de bombardementen. De klachten worden op 10 en 11 mei behandeld.

Belgrado eist de onmiddellijke stopzetting van de bombardementen van de NAVO met het argument dat ze schendingen zijn van het internationale recht, zoals de verplichting van landen geen geweld te gebruiken tegen een andere staat, de verplichting zich niet te bemoeien met de interne zaken van een ander land en de verplichting de nationale soevereiniteit niet te schenden.

Volgens Belgrado schenden de NAVO-landen een reeks internationale verdragen, als de Geneefse Conventie van 1949, de conventie over vrij scheepvaartverkeer op de Donau van 1948 en de conventie over het voorkomen en bestraffen van genocide.

De tien landen die zijn aangeklaagd zijn de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Canada, Portugal, Spanje en Nederland. De Amerikaanse regering heeft de aanklacht als ,,absurd'' bestempeld en gezegd zich in Den Haag tot het uiterste te zullen verdedigen.

De beslissingen van het Internationale Gerechtshof zijn bindend en kunnen niet in hoger beroep worden aangevochten. Maar aan de andere kant heeft het Hof geen middelen om naleving af te dwingen. Als een land zich niet aan de uitspraak van het Hof houdt, kan de klagende partij zich hooguit tot de Veiligheidsraad van de VN wenden, waar vijf landen – waarbij in dit geval drie van de door Joegoslavië gedaagde landen: de VS, Groot-Brittannië en Franrijk – een vetorecht bezitten.

Gewoonlijk duren zaken voor het Hof jaren. Daarom heeft Joegoslavië het Hof gevraagd om een zogenoemde interim-maatregel: in afwachting van de uitspraak zou het Hof de gedaagde landen moeten sommeren direct met het aanvallen van doelen in Joegoslavië op te houden. Volgens het bewind in Belgrado is dat nodig om ,,nieuwe verliezen aan mensenlevens, verdere fysieke en geestelijke schade, verdere vernietiging van burgerdoelen, zware ecologische schade en de verdere fysieke vernietiging van mensen in Joegoslavië'' te voorkomen. (Reuters)