`Behandel Servië als Duitsland in 1945'

Bezet Servië, jaag Miloševic weg, en help de Serviërs democratische instituties op te bouwen. Binnen afzienbare tijd zal de nu nog bloeddorstige staat zich ontwikkelen tot een volwaardig lid van de democratische gemeenschap, net zoals met Duitsland en Japan na de Tweede Wereldoorlog is gebeurd.

Dat stelt de joods-Amerikaanse schrijver Daniel Goldhagen in de Süddeutsche Zeitung van vandaag. Goldhagen baarde eerder opzien met een boek over nazi-Duitsland (`Hitlers willing executioners') waarin hij `de' Duitsers verantwoordelijk stelde voor de holocaust. Hitler had nooit zijn gang kunnen gaan, als gewone Duitsers niet bezeten waren van een alles doordringend antisemitisme, schreef Goldhagen in een naderhand veel bediscussieerd boek.

In zijn artikel van vandaag trekt Goldhagen een parallel tussen Duitsland en Japan van 1945 enerzijds en Servië anno 1999 anderzijds. Hij stelt dat de eerste twee landen net zo doortrokken waren van een bloedig nationalisme als nu met Servië het geval is. Net als nu leidde dat tot etnisch geweld en grootscheepse zuiveringen. Net als toen passen daarvoor geen halve oplossingen, zoals ook de halfslachtige confrontatie van het Westen met Saddam Hussein heeft bewezen. Alleen de morele en militaire wil om Servië binnen te trekken en democratisch `om te turnen', kan ,,echte vrede'' bewerkstelligen, aldus de schrijver.

,,Miloševic is geen Hitler, maar wel een volksmoordenaar, die voor de moord van tienduizenden mensen verantwoordelijk is'', schrijft Goldhagen. ,,De Serviërs zijn niet uit op op de vernietiging van een heel volk, zoals de nazi`s, maar ze zijn wel met een eliminatie-achtig project bezig, waarbij ze een hele streek `zuiveren'. (-) De Serviërs hebben het ergste gedaan om de wereld aan de holocaust te herinneren.''

Alleen de bezetting van Servië door een ,,welwillende, militaire macht'', zoals Duitsland die na de oorlog heeft gekend, die breed is samengesteld, zou een ommezwaai kunnen bewerkstelligen, denkt Goldhagen. Rusland zal daar ongetwijfeld tegen zijn, ,,maar wie overtuigd is dat het moreel rechtvaardig en moedig was om Duitsland te bezetten en om te vormen, moet nu ook een soortgelijke koers tegenover Servië ondersteunen.''