Akkoord EU-VS hormoonvrij vlees

De Verenigde Staten en de Europese Commissie hebben gisteren overeenstemming bereikt over de voortzetting van de invoer van Amerikaans rundvlees dat gegarandeerd vrij is van hormonen. Dat heeft een woordvoerder van het directoraat voor de landbouw van de Commissie gisteravond bekend gemaakt. Daags tevoren had de Commissie nog een totaalverbod op de import van het rundvlees afgekondigd. Aanleiding daartoe was de vondst vorige week van residuen van hormonen in rundvlees, dat gegarandeerd hormoonvrij heette te zijn. Dat verbod zou vanaf 15 juni van kracht zijn.

Het principe-akkoord over de toelating van hormoonvrij vlees zou in grote lijnen vorige week al in Washington zijn gesloten tussen Europees Commissaris Sir Leon Brittan (gemeenschappelijk handelsbeleid en betrekkingen met Noord-Amerika) en de Amerikaanse staatssecratris voor Landbouw Dan Glickman. Het akkoord zou volgens de Amerikaanse woordvoerder Andy Salomon voorzien in het intensiveren van inspecties, zoals Brussel wil. De finesses van de overeenkomst zouden volgens hem echter nog nader moeten worden uitgewerkt.

Tot op heden heeft de EU zijn grenzen opengehouden voor Amerikaans en Canadees rundvlees dat uit een tachtigtal abattoirs afkomstig is. Deze slachthuizen bieden de garantie dat het vlees van koeien komt die nooit met groeihormonen zijn behandeld. Het contract met die slachterijen zou deze maand verlengd moeten worden. Het gaat daarbij om een contingent van 7.000 ton per jaar met een waarde van rond 40 miljoen gulden. Brittan heeft aangeboden dat quotum te verhogen tot 11.000 ton. Daarmee wil de Commissie voorkomen dat half juni strafmaatregelen van de VS tegen Europese importen van kracht worden. Vorige maand publiceerde Washington een zogeheten retaliatie-lijst van producten waarvoor importtoeslagen – ter waarde van zo'n 900 miljoen dollar – zullen worden verdubbeld. Per saldo worden de betrokken producten daardoor onbetaalbaar voor de Amerikaanse consument. Eerder maakte Ottawa bekend identieke maatregelen te zullen treffen.

In de VS en Canada wordt vrijwel de gehele veestapel behandeld met groeihormonen, zodat spiermassa versneld wordt opgebouwd en het vlees sneller op de markt kan worden gebracht.