Aanbesteding

Met belangstelling heb ik het artikel `Miljardenwinst lonkt door aanbesteding' (NRC Handelsblad, 27 april), gelezen. Gemeenten zouden door openbare aanbesteding zo'n 15 tot 30 procent goedkoper uit zijn tijdens de bouw van tunnels of andere objecten. In de industrie is men er inmiddels achter dat goedkoop in veel gevallen toch uitdraait op duurkoop. Daar wordt niet alleen gekeken naar de laagste bouwkosten, maar ook naar het kostenniveau tijdens de operationele- en sloopfase, dat wil zeggen `life cycle costing'. Integraal wordt bepaald welke aanbieder uitkomt op de laagste kostprijs, gemeten over de levenscyclus (ontwerp, bouw, operatie en sloop) van een installatie of object. Zo is enkele jaren geleden door de Nederlandse Aardolie Maatschappij een opdracht gegund voor het renoveren en onderhouden van een aantal compressorstations in Noord-Nederland aan een consortium van bedrijven onder leiding van Stork. Daarbij is met name gekeken naar het laagste kostenniveau over alle levensfasen van de installaties. Uitgangspunt bij dit soort analyses is dat de kosten worden verbijzonderd naar het product. Bijvoorbeeld de kostprijs per kubieke meter gas of per flesje bier. Door gebruik te maken van milieuvriendelijke, duurzame materialen dalen de onderhoudskosten en wordt het milieu ontzien als de installatie wordt gesloopt.

Indien een overheidsinstelling overweegt een brug te bouwen of een fregat of verkeersregelinstallaties zou ook eens gekeken moeten worden naar de kosten tijdens de gehele levensfase van een installatie of object. Pas dan gaan we op een verantwoorde wijze om met ons overheidsgeld.