Verzet tegen flexwet

Bijna de helft van de werkgevers (47 procent) oordeelt negatief over de eerste ervaringen met de Wet flexibiliteit en zekerheid. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken. Veel werkgevers vinden de wet te ingewikkeld. Ze klagen over de administratieve rompslomp en over het feit dat nog weinig CAO's zijn aangepast aan de flexwet.