Verbod op fusie Coca-Cola en Schweppes

De Belgische mededingingsautoriteiten hebben een verbod uitgesproken tegen de voorgenomen fusie tussen de drankenconcerns Coca-Cola en Cadbury Schweppes. Volgens de Raad voor de Mededinging is de fusie nadelig voor de Belgische frisdrankenmarkt. Coca-Cola zou van Cadbury Schweppes in Europa – met uitzondering van Frankrijk – de merken Schweppes, Canada Dry, Gini, Oasis en Dr Pepper overnemen. De concerns kunnen het Belgische verbod nog aanvechten. Europees commissaris Van Miert (concurrentiezaken) voer gisteren scherp uit tegen Coca-Cola. Het concern heeft naar zijn zeggen geprobeerd de Europese Commissie te omzeilen en zijn fusieplannen via de nationale autoriteiten goedgekeurd te krijgen. ,,Coca-Cola moet leren de regels te respecteren, zelfs in Europa'', aldus Van Miert. ,,De commissie moet om toestemming worden gevraagd, anders dreigen zware straffen, zelfs voor Coca-Cola.'' (Belga, ANP)