Schiphol wil snel privatiseren

Schiphol wil dat het kabinet zo snel mogelijk een besluit neemt over de privatisering van de luchthaven. Dat biedt meer mogelijkheden om allianties aan te gaan of participaties te nemen in andere luchthavens.

Dat zei president-directeur Gerlach Cerfontaine gisteren tijdens de presentatie van de cijfers over 1998.

Schiphol wil betere toegang tot de kapitaalmarkt en streeft daarom naar een beursnotering, uiterlijk eind volgend jaar. De luchthaven is nu voor 75,8 procent in handen van de Staat. De gemeenten Rotterdam en Amsterdam hebben de resterende aandelen.

Het kabinet besloot in 1997 in beginsel tot de verkoop van het staatsbelang in Schiphol. Maar de daadwerkelijke privatisering liet op zich wachten, omdat de regering eerst duidelijkheid wilde hebben over het groeiperspectief van de luchthaven.

Schiphol meent dit groeiperspectief duidelijk is geworden met het kabinetsbesluit van afgelopen december. Tot 2002 mag Schiphol, binnen de nog op te stellen milieuvoorwaarden, jaarlijks groeien met 20.000 vluchten.

,,Voor onze marktpositie is privatisering een must'', aldus Cerfontaine. ,,Wij hebben er last van dat we niet als normaal bedrijf kunnen functioneren. Dat blijkt ook duidelijk uit onze contacten met de luchthaven Rome, die later dit jaar wordt geprivatiseerd. Wij willen daarin een aandeel nemen, maar voor de Italianen geldt als voorwaarde dat toekomstige partners geprivatiseerd zijn.'' Rome is voor Schiphol vooral van belang door de alliantie KLM-Alitalia.

Verder voelt Schiphol steeds sterker de druk van andere luchthavens. Zo heeft het de tweede plaats wat lijndienstbestemmingen betreft moeten afstaan aan het Parijse Charles de Gaulle. Bij de vliegfrequenties heeft Frankfurt Schiphol verdrongen van de derde plaats. De voornaamste Nederlandse luchthaven vreest zo achter te zullen blijven in een grijze middenmoot.

Als volwaardig en `normaal' bedrijf wil Schiphol, volgens Cerfontaine, een netwerk opbouwen met verbindingen naar alle delen van de wereld. De luchthaven kampt op dat punt met tegenwind. Het aantal bestemmingen daalde in 1998 van 251 in 99 landen naar 248 in 97 landen. Ook het aantal lijndienstmaatschappijen nam af, van 90 naar 87. Zeven ervan voeren uitsluitend vrachtdiensten uit.

Volgens Schiphol is de Azië-crisis een belangrijke oorzaak van de terugval. Ook de toenemende alliantievorming in de luchtvaart speelt een rol, waardoor maatschappijen zich terugtrekken op de thuisbasis van hun partner.

Beide ontwikkelingen brengen Schiphol ertoe om bij de winstverwachting voor dit jaar enkele slagen om de arm te houden.

Ook de afschaffing van de belastingvrije verkoop binnen de Europese Unie, deze zomer, zal de winst onder druk zetten. Niettemin verwacht Schiphol over 1999 een ,,belangrijke winststijging'', wat wijst op een verwachte groei tussen de 12 en 20 procent.

Ook vorig jaar boerde Schiphol goed. De nettowinst ging 21 procent omhoog naar 298 miljoen gulden terwijl de omzet met 9,8 procent steeg tot 1,2 miljard gulden.

Cerfontaine kondigde gisteren op zijn persconferentie een grootscheepse personele reorganisatie aan. Daarbij trad hij niet in details. Wel is het de bedoeling dat een groot aantal mensen in managementfuncties plaatsmaakt voor personeel in de `frontlinie' omdat de dienstverlening tekortschiet.