Schadevergoeding Lancée één miljoen

Oud-politiechef R. Lancée van Schiermonnikoog krijgt een schadevergoeding van ruim één miljoen gulden. Dit heeft Lancée gisteren bevestigd. Over het bedrag is overeenstemming bereikt tussen minister Korthals (Justitie) en de korpsbeheerder van de politie Friesland. Lancée krijgt eervol ontslag als inspecteur van politie.

De politieman werd in april 1996 door een arrestatieteam van zijn bed gelicht, op verdenking van incest met zijn 17-jarige dochter Bianca. Zij trok de beschuldiging in en bekende het hele verhaal te hebben verzonnen. Hierop werd de zaak geseponeerd. Lancée streed jaren voor eerherstel. Vorig jaar bood Minister Sorgdrager (Justitie) hem een schadevergoeding aan van 53.000 gulden, maar Lancée wees dit verontwaardigd af.

De vergoeding die Lancée nu krijgt is voor zowel geleden materi-ele als immateriële schade, als voor gemaakte kosten voor rechtsbijstand. Lancée vroeg 9,5 ton en bevestigde voor Omrop Fryslân dat hij ,,minstens'' een miljoen gulden krijgt. Deel van de gesloten overeenkomst tussen Justitie en Lancée is dat de laatste afziet van verdere juridische procedures. Lancée diende klachten in tegen de rijksrechercheurs die zijn dochter hadden ondervraagd en tegen enkele officieren van justitie, wegens meineed en valsheid in geschrifte. De klachten werden door de Leeuwarder hoofdofficier vorige maand geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

De advocaat van Lancée, D. van Binsbergen, is tevreden met de hoogte van de schadevergoeding. ,,Justitie erkent hiermee dat de rijksrecherche destijds fout heeft gehandeld. Er is eindelijk een eind aan de zaak gekomen.'' Lancée verklaarde eerder dat hij gaat emigreren naar Spanje, waar hij vorig jaar november een huis heeft gekocht. Hij wil zich wijden aan het schrijven van boeken.