Pronk: Uitvoeren van `Kyoto' is haalbaar

Nederland kan zich wel degelijk houden aan het verdrag van Kyoto, dat beoogt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Pronk noemde gisteren in de Tweede Kamer een reductie van 6 procent rond 2010 ten opzichte van het ijkjaar 1990 ,,ambitieus maar haalbaar''.

Veel mensen, vooral in het bedrijfsleven, menen juist dat deze doelstelling te hoog is gegrepen. Pronk deelt die mening niet, maar hij gaf toe dat er stevige maatregelen nodig zijn om de doelstelling te verwezenlijken. Die zullen eerlijk moeten worden verspreid over verscheidene maatschappelijke sectoren. Er zijn sterke aanwijzingen dat CO2 en vijf andere broeikasgassen leiden tot een stijging van de temperatuur op aarde.

Pronk ontzenuwde tevens berichten dat hij voor een `gemakkelijke' weg zou kiezen door te streven naar reducties in andere broeikasgassen dan het belangrijkst geachte CO2 . ,,Er zijn mensen die denken dat ik dat wil'', aldus Pronk. ,,Dat is helemaal niet zo.''

Nederland moet volgens Pronk in totaal zorgen dat er 50 megaton minder aan broeikasgassen wordt uitgestoten. De helft daarvan dient volgens hem in eigen land te worden bewerkstelligd. Van die 25 megaton zal volgens Pronk tweederde deel moeten bestaan uit CO2 -reducties en een derde uit andere broeikasgassen.

Ook zei hij dat hij, overeenkomstig het regeerakkoord, streeft 50 procent van de reductie te verkrijgen door maatregelen in het buitenland. Op grond van `Kyoto' mogen ontwikkelde landen armere landen helpen de uitstoot van CO2 en andere gassen te reduceren. De voor relatief weinig geld geboekte milieuwinst mogen de rijke landen bij hun eigen score optellen.