Polderdemocratie

Een merkwaardig relict uit de lang vervlogen tijden van ver voor de invoering van het algemeen kiesrecht is het principe bij de waterschapsverkiezingen van meer grond of meer onroerend goed en dan ook meer stemrecht. Voordat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd, mochten alleen de vermogenden de afgevaardigden kiezen in de kamer. Censuskiesrecht: wie meer belasting betaalt, heeft meer te zeggen.

Dit oude instituut is ook te vinden in de waterschapsverkiezingen van 1999. Eigenaren van gebouwen, glastuinbedrijven en onbebouwd hebben extra stemmen en dit naar mate van de omvang van het goed. Deze polderformule garandeert beslist niet dat het algemeen belang optimaal wordt behartigd en is bovendien strijdig met het principe van het algemeen kiesrecht.