PARLEMENT

Samenstelling Voor het Schotse parlement met zijn 129 zetels worden volgende week donderdag verkiezingen gehouden. De leider van de grootste partij wordt eerste minister. Hij kiest de ministers. Hun benoeming moet door het parlement worden goedgekeurd.

Bevoegdheden Het Schotse parlement wordt verantwoordelijk voor: gezondheidszorg, onderwijs, lokaal bestuur, huisvesting, economische ontwikkeling, binnenlandse aangelegenheden, een groot aantal juridische zaken, transport, milieu, landbouw, visserij, bosbouw, sport en cultuur. De Schotse volksvertegenwoordiging krijgt de mogelijkheid nieuwe wetten uit te vaardigen en bestaande Britse wetgeving aan te passen of af te schaffen.

Het Britse parlement blijft verantwoordelijk voor: buitenlandse zaken, defensie en nationale veiligheid, algemeen economisch en monetair beleid, sociale zekerheid en werkgelegenheidswetgeving.

Begroting Het Schotse parlement krijgt 14 miljard pond per jaar om te spenderen. De volksvertegenwoordiging kan haar begroting verder opkrikken door de eerste schijf van de inkomstenbelasting met maximaal drie pence per verdiende pond te verhogen. Dat levert maximaal 670 miljoen pond per jaar op, bijna anderhalf miljard gulden.