Onze eeuw 2

Schiedam had al geen goede naam – lange tijd heeft het Zwart Nazareth geheten –, maar Geert Mak maakt het wel heel bont: zijn vergelijking van onze stad met Dachau doet de deur dicht.

Mak, zelf Schiedammer, zal wel bedoeld hebben dat Schiedam even dicht tegen Rotterdam aanligt als Dachau tegen München. Maar daarom is Schiedam nog niet zoals hij schrijft in zijn column `Debat' (NRC Handelsblad, 22 april) het Schiedam van München. En zeker geen Dachau. Zo zwart is het in Schiedam zeker niet en bovendien nooit geweest.

    • Cees van der Geer
    • Ser Louis