NAVO-aanvallen helpen Delft Instruments niet

De Kosovo-crisis biedt het kwakkelende Delft Instruments geen soelaas. De onderneming heeft de fabricage van optische instrumenten voor militaire toepassingen sterk teruggebracht en verwacht geen extra afzetimpuls van de NAVO-aanvallen op Joegoslavië.

Dat bleek gisteren uit uitlatingen van E. de Groot, bestuursvoorzitter van de fabrikant van vooral medische en industriële elektronica, op de aandeelhoudersvergadering in Delft.

In zijn toelichting wees De Groot erop dat de markt voor militaire `persoonsgebonden apparatuur', zoals de nachtkijkers en camera's die het bedrijf maakt, amper groeit. Daarom stelde Delft Instruments in oktober vorig jaar vast dat zijn defensietak niet langer tot de speerpunten behoort.

Het Delftse concern kondigde vorig najaar tegelijk een forse reorganisatie aan, wegens de aanhoudend slechte financiële resultaten. Na intern onderzoek concludeerde het bedrijf dat een kwart van zijn activiteiten niet renderend was.

Het concern als geheel bleek sinds 1990 niet meer in staat meer te verdienen dan het aan kapitaalkosten kwijt was.

Met het reorganisatieplan `Target 2001' wil de raad van bestuur Delft Instruments weer winstgevend maken na het financiële rampjaar 1998. Het concern leed op een met twintig procent gedaalde omzet van 380 miljoen gulden een verlies van 44 miljoen gulden.

`Vergaderingbezoeker' J.C. van Antwerpen, optredend voor de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), uitte gisteren zijn onvrede over de zo laat gepresenteerde gegevens over de onvoldoende dekking van kapitaalkosten en de slechte rendementen in een kwart van het bedrijf. ,,In deze tijd van openbaarheid vind ik het op z'n minst opmerkelijk dat Delft Instruments zo laat komt met twee van die teleurstellende langetermijncijfers'', aldus Van Antwerpen.

De huisbankiers draaiden het Delftse concern vorige maand de duimschroeven aan door te dreigen niet langer leningen te verstrekken als het bedrijf de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen niet aanzienlijk zou verbeteren. De Groot kon geen uitsluitsel geven over de voortgang van de gesprekken met de banken.

In het kader van de reorganisatie is vorige week het hoofdkantoor in Delft voor zeven miljoen gulden verkocht aan een investeringsmaatschappij. De sectoren Medisch (onder meer scanners) en Industrie (meet- en regelapparatuur) vormen voortaan de speerpunten van Delft Instruments. Activiteiten die niet binnen deze divisies vallen moeten voldoen aan een minimumrendementseis van zeven procent. Zo niet, dan worden ze afgestoten. Delft Instruments maakte gisteren bekend in vergevorderde onderhandelingen met het Amerikaanse Burle Industries te zijn over de verkoop van dochterbedrijf Delft Electronic Products in Roden.

Delft Instruments richt zijn investeringen nu vooral op software-ontwikkeling en uitbreiding van het diensten- en servicenetwerk. Dit en volgend jaar wordt gewerkt aan winstherstel. Vanaf het jaar 2001 wil Delft Instruments een winstniveau hebben bereikt van zeven procent van de omzet.

De Groot is niet van plan om Delft Instruments in de etalage te zetten of aansluiting te zoeken bij een grote branchegenoot. ,,Vanuit een zwakke positie kun je niet op zoek gaan naar een partner.''