Inkomens in VS groeien 4,4 procent

De inkomens in de Verenigde Staten zijn vorig jaar vergeleken met 1997 gemiddeld met 4,4 toegenomen, waarmee de prijsstijging van 0,8 procent ruimschoots is overtroffen. In 1997 was de gemiddelde inkomensstijging 4,7 procent. In alle staten steeg het inkomen per hoofd van de bevolking vorig jaar sneller dan de inflatie, waarmee volgens economen de sterke stijging van de consumentenbestedingen in heel 1998 is verklaard. Het gemiddelde inkomen van de 270,3 miljoen Amerikanen bedroeg 26.412 dollar, aldus het ministerie van Handel gisteren. In dit cijfer zijn naast de lonen en salarissen ook andere bronnen van inkomen meegeteld, zoals dividenden, rente en sociale uitkeringen. (AP)