Geld voor Libanon

De Libanese regering, die te kampen heeft met een chronisch tekort op de overheidsbegroting, heeft een speciale bankrekening geopend waarop burgers en bedrijven giften kunnen storten. De ministerraad heeft hiertoe besloten nadat een aantal bedrijven een gedeelte van hun winst aan de schatkist had aangeboden om sociale en ontwikkelingsprojecten te financieren. Zowel Libanezen die in het binnen- als in het buitenland wonen kunnen geld storten op de rekening, die is geopend bij de centrale bank van Libanon. Meer dan acht miljoen Libanezen en hun afstammelingen zijn woonachtig in het buitenland, ruim twee keer zoveel als in het land zelf.