EU wil beleid mededinging moderniseren

De Europese Commissie wil vaker controle op fusies, overnames en kartelvorming aan de nationale mededingingsautoriteiten overlaten. Bedrijven die fuseren zouden niet meer verplicht zijn zich te melden bij Brussel.

De commissie heeft het voornemen zelf alleen nog de belangrijkere zaken ter hand te nemen. Het betreft dan grote fusies van bedrijven waarbij grote marktaandelen zijn betrokken. Dit moet voorkomen dat de Europese Commissie bij een uitbreiding van de Europese Unie met Oost-Europese lidstaten ondergesneeuwd raakt door zaken. Nu al kunnen de Europese concurrentieautoriteiten het werk bijna niet aan. Zowel het aantal klachten van bedrijven tegen monopolies van concurrenten als de zaken die de commissie zelf opspoort zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen.

De voorstellen van de commissie staan in een discussiestuk. Het is de bedoeling dat de EU-lidstaten en het Europees Parlement zich er eerst over uitspreken. Daarna zal de Europese Commissie met wetgeving moeten komen. De oude wetgeving uit 1962 was dringend toe aan modernisering. Logge bureaucratische procedures moeten worden vermeden, onderstreepte commissaris Van Miert gisteren bij de presentatie van de plannen.

Door zaken af te stoten naar de nationale autoriteiten krijgen de Europese collega's de handen vrij om te jagen op illegale constructies. ,,Dit is absoluut geen verzwakking, maar juist een versterking van het Europese concurrentiebeleid'', verdedigde Van Miert de nieuwe aanpak.

Hij sprak tegen dat de concurrentieautoriteiten in de lidstaten vanwege nationale belangen minder scherp zullen zijn dan de Brusselse controleurs. Bovendien behoudt de commissie het recht zaken alsnog naar zich toe te trekken of voor te leggen aan het Europese hof van Justitie. De lidstaten en het Europees parlement moeten zich nog uitspreken over de moderniseringsplannen. Daarna volgt een echt wetsvoorstel. Maar Van Miert zal dit door het aftreden van het team van Santer aan de nieuwe Europese Commissie moeten overlaten.