David Livingstone

Zendeling en ontdekkingsreiziger (1813-1873). Afrika was voor hem een terrein van hoop en belofte. Zijn opvattingen over de Afrikaanse medemens waren getekend door humanisme en naastenliefde. Veel van zijn ontdekkingen bleken later onjuist.

In zijn hele loopbaan bekeerde hij één Afrikaanse koning, die al snel weer de voorkeur gaf aan een polygaam bestaan.