Consument krijgt nog meer vertrouwen

Het vertrouwen van consumenten in de economie blijft zich herstellen. Dat blijkt uit cijfers over april die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend heeft gepubliceerd.

In april nam de index voor het vertrouwen van consumenten licht toe tot een waarde van 11. Daarmee is de opgaande lijn voortgezet. In maart bedroeg dit cijfer nog 8.

De index is een telling van positieve en negatieve antwoorden van consumenten op vragen over het economische klimaat en de bereidheid om aankopen te doen, en heeft een waarde die loopt van -100 tot +100.

Een positieve waarde geeft aan dat consumenten per saldo positief gestemd zijn. De koopbereidheid van consumenten is gestegen als gevolg van een betere beoordeling van de eigen financiële situatie.

Bovendien zijn consumenten wat minder pessimistisch over de ontwikkelingen van de economie als geheel.

Het consumentenvertrouwen stond tot september vorig jaar, vlak voordat de crisis in Rusland en een forse correctie op de aandelenmarkten zich voordeden, op een zeer hoog niveau van 24. Daarna viel het vertrouwen fors terug, tot een diepepunt van 4 in oktober. Vooral de beoordeling van de economische situatie viel toen ver terug. Sinds begin dit jaar tekent zich een herstel af. De koopbereidheid en de bereidheid om grote aankopen te doen, is al weer bijna terug op het hoge niveau van vlak voor de zomer van 1998.